کشتی گیران شهرستان شهریار میهمان سفره افطار الهی بودند
کشتی گیران شهرستان شهریار میهمان سفره افطار الهی بودند

شهریاریها : شامگاه جمعه هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به همت فرش سادات میزبان کشتی گیران شهرستان شهریار در سفره افطار بودند .  به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و شهرستان شهریار؛ در این مراسم عبدالوند رئیس و هزارخانی معاونت اداره ورزش و جوانان، قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان کشتی شهرستان در […]

شهریاریها : شامگاه جمعه هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به همت فرش سادات میزبان کشتی گیران شهرستان شهریار در سفره افطار بودند .

 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و شهرستان شهریار؛ در این مراسم عبدالوند رئیس و هزارخانی معاونت اداره ورزش و جوانان، قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان کشتی شهرستان در خانه کشتی حضور داشتند.

حاضران در این مراسم برای فرج و ظهور حضرت مهدی (عج) و همچنین سلامتی بیماران دعا کرده و از تمامی دست اندرکاران راه اندازی این مراسم تقدیر کردند.