عکس / تریلی‌ تکه‌ تکه شد، راننده‌ سالم‌ ماند!
عکس / تریلی‌ تکه‌ تکه شد، راننده‌ سالم‌ ماند!

گروه حوادث شهریاریها : این تریلی صبح امروز بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از روی پل سقوط و راننده آن به طور معجزه آسایی زنده ماند. باشگاه خبرنگاران جوان: یک دستگاه تریلی بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از پل سقوط کرد. این تریلی صبح امروز بعد از گذر از […]

گروه حوادث شهریاریها : این تریلی صبح امروز بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از روی پل سقوط و راننده آن به طور معجزه آسایی زنده ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان: یک دستگاه تریلی بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از پل سقوط کرد.

این تریلی صبح امروز بعد از گذر از روستای مهدی آباد ایلام از روی پل سقوط و راننده آن به طور معجزه آسایی زنده ماند.

گفته می شود راننده این خودرو قبل از سقوط از پل خود را از ماشین به بیرون پرت کرده است.