سید جواد درخشان : پرداخت به موقع عوارض در توسعه خدمات شهری نقش موثری دارد
سید جواد درخشان : پرداخت به موقع عوارض در توسعه خدمات شهری نقش موثری دارد

شهریاریها : سیدجواد درخشان در شهریار اظهار داشت اگر مردم در پرداخت عوارض برنامه‌ریزی کرده و آن را به موقع پرداخت کنند ما نیز می‌توانیم گام‌های موثری را در توسعه و پیشرفت شهر برداریم. وی ادامه داد: تأمین رفاه و ارائه خدمات شهری به مردم از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است اما از آن جایی که […]

derkhshanشهریاریها : سیدجواد درخشان در شهریار اظهار داشت اگر مردم در پرداخت عوارض برنامه‌ریزی کرده و آن را به موقع پرداخت کنند ما نیز می‌توانیم گام‌های موثری را در توسعه و پیشرفت شهر برداریم.

وی ادامه داد: تأمین رفاه و ارائه خدمات شهری به مردم از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است اما از آن جایی که شهرداری منبع مالی پایداری ندارد و تنها از طریق برخی موارد و از جمله عوارض تأمین مالی می‌شود لذا شهروندان باید در پرداخت به موقع این مهم نهایت دقت را داشته باشند.

این مسئول تأکید کرد: عمران و توسعه شهری تا حدودی وابسته به پرداخت عوارض از سوی مردم است لذا شهروندان باید در این زمینه با پرداخت به موقع عوارض شهری، شهرداری را یاری کنند تا بهتر بتواند خدمات شهری را ارائه کند.

رئیس شورای شهریار با تأکید بر اینکه لایحه عوارض شهرداری مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع درآمد به شمار می‌رود ابراز امیدواری کرد: با تلاش مجموعه شهرداری و مشارکت موثر شهروندان همانند سال‌های گذشته زمینه را برای تسریع روند توسعه و عمران شهری فراهم نمایند.

درخشان با اشاره به مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهری عنوان کرد: سال‌های گذشته شهروندان شهریاری بیشترین مشارکت را در پرداخت عوارض شهری داشته‌اند که امیدواریم این روند نیز ادامه داشته باشد.