چاپ مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی JEMS
چاپ مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی JEMS

شهریاریها :مقاله علیرضا خزایی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی علمی و پژوهشی JEMS چاپ شد. علیرضا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این تحقیق به “سلامت روان­شناختی کشتی‌ گیران با تاکید بر رویکرد مشاوره فردی” پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح […]

Jems_Comm_Logo-BWشهریاریها :مقاله علیرضا خزایی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی علمی و پژوهشی JEMS چاپ شد.

علیرضا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این تحقیق به “سلامت روان­شناختی کشتی‌ گیران با تاکید بر رویکرد مشاوره فردی” پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح شد که نیمرخ سلامت روان­شناختی کشتی­گیران (در مقیاس­های نارسایی، بالینی، مشکلات ویژه و آسیب­شناسی روان­شناختی) چگونه است؟

وی روش تحقیق خود را زمینه ­یابی و در حیطه تحقیقات توصیفی عنوان کرد و گفت: جامعه آماری تحقیق را تمامی کشتی‌گیران فرنگی و آزاد دعوت شده به تیم ملی تشکیل می ­دهند که با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند و با بهره­ گیری از مفروضات روش تحقیق زمینه­یابی، تعداد 120 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی مد نظر قرار گرفتند.

خزایی افزود: یافته­ ها نشان داد که کشتی­گیران در مقیاس­های نارسایی تفکر، عقاید گزند و آزار، اضطراب و روان­ نژندی دارای برافراشتگی شدید و در مقیاس­های شکایات جسمانی، تجربیات عجیب و غریب، شکایات گوارشی، عصب­ شناختی و شناختی، ترس­های محدودکننده رفتار و عدم پیوندگرایی دارای برافراشتگی خفیف و نیازمند ارائه خدمات مشاوره فردی در مقیاس­های مذکور هستند.

وی عوامل روان‌شناختی را از عمده‌ ترین عوامل مؤثر در ورزشکاران و به‌ خصوص کشتی‌ گیران دانست و اضافه کرد: شناسایی سلامت روان­شناختی ورزشکاران و به خصوص کشتی‌ گیران بسیار حائز اهمیت بوده و ضروری است، بنابراین با قبول این فرض که سلامت روان­شناختی کشتی‌ گیران با نرم جامعه متفاوت می‌ باشند، اهمیت تحقیق حاضر نیز در این است که مشخص شود نیمرخ روان‌ شناختی این کشتی‌ گیران چگونه است.

مجله JEMS به شکل تخصصی در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی به زبان انگلیسی فعالیت می کند که برای چاپ آثار علمی شرایط بسیار سختی را درنظر می گیرد و درج مقاله در این نشریه معمولا نشان از درجه علمی نویسنده اثر است.