گروسی:قانون جامع حمایت از تولید ملی تدوین می شود
گروسی:قانون جامع حمایت از تولید ملی تدوین می شود

شهریاریها : حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره به تدوین قانون جامع حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی، گفته است این قانون در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده ولی هنوز به کمیسیون صنایع نیامده است. وی افزود: این طرح در […]

شهریاریها : حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با اشاره به تدوین قانون جامع حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی، گفته است

این قانون در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده ولی هنوز به کمیسیون صنایع نیامده است.

وی افزود: این طرح در حال حاضر در اختیار فعالان بخش صنعت قرار گرفته است تا نظرات خود را در مورد بخش‌های مختلف آن بیان کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به ویرایش‌های لازم بر قانون حمایت از تولید ملی، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در حال ویرایش این قانون هستند تا پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، به صحن علنی برود.

گروسی با تشریح جزئیات قانون جامع حمایت از تولید داخلی، گفت: حداقل سه سال معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدید و کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۸ درصد از جمله مواردی است که در این قانون منظور شده است.

نماینده مردم شهریار همچنین افزود:

ارائه تسهیلات بانکی و حمایت‌های لازم در بازپرداخت وام‌های بخش تولید و تمهیدات لازم برای تسهیل در صادرات و سازوکارهای گمرکی از دیگر مواردی است که در قانون جامع حمایت از تولید داخلی به آن توجه شده
است.