گزارش تصویری /  افتتاح ورزشگاه ۵ هزار نفری شهرستان ملارد
گزارش تصویری /  افتتاح ورزشگاه ۵ هزار نفری شهرستان ملارد

شهریاریها : با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و جمع زیادی از مسئولان فاز اول پروژه استادیوم ۵ هزار نفری ملارد، سالن چند منظوره ورزشی شهرداری و سالن ورزشی چند منظوره روستای ی مهر آذین افتتاح شد. 

شهریاریها : با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و جمع زیادی از مسئولان فاز اول پروژه استادیوم ۵ هزار نفری ملارد، سالن چند منظوره ورزشی شهرداری و سالن ورزشی چند منظوره روستای ی مهر آذین افتتاح شد.