شهریاریها

نخستین پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شهریار

آخرين بروزرساني ۰۳ تیر ۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی کارگروهی ویژه سازمانهای مردمی نهاد درشهرستان ملارد‎

به روز شده در ۳۰ تیر ۱۳۹۷

شهریاریها به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کارگاه آموزشی کارگروهی ویژه سازمانهای مردم نهادبا حضورشاهقلیان معاونت سیاسی وانتظامی ، معصومه بیات رئیس اداره اجتماعی فرمانداری ، مرتضی قربانی ریاست اداره وNGO-کمپ های ترک اعتیاد با تدریس دکتربهزادی درشهرستان ملاردبرگزارشد.

شاهقلیان ضمن تشکرازحضورحاضرین درخصوص جلسه وفلسفه شکل گیری تشکل های غیردولتی توضیحاتی ارائه نمود.

بهزادی بااشاره به اهمیت توجه به سازمانهای مردم نهاداظهارداشت : اعتقادماتوانمندسازی سرمایه انسانی مجموعه های مردم نهاداست وبراهمیت سازمانهای مردم نهادونیازآنها به آموزشهای مرتبط تاکیدنمود.

وی گفت :کارNGO با داوطلبین انجام می شودکه دارای انگیزه بسیار بالایی هستند البته  نیروهای داوطلب باید کاملا کنترل شده باشدچون خودجوش هستند،انسان داوطلب اساسا سرشارازشورهستی است ونمی خواهدزندگی رابه تعویق بیندازدوخستگی ناپذیرترازیک فردمعمولی است ودرکنارمشکلات شخصی که دارددست ازتلاش برنمی دارد.

معصومه بیات نیزضمن خوشامدگویی به اعضاحاضردرجلسه گفت :فلسفه وجودی این کارگاه ازاینجاشروع شده که دوستان بایکدیگرتعاملی داشته باشندویکی ازمسائلی که دربخش NGOهست مسئله انگیزه هاست که انگیزه انتفاعی ندارندباتوجه به اینکه جامعه به سمت                  بی تفاوتی پیش می رودNGOهامی توانندبسیارکمک کننده باشند.NGOهایک حلقه واسط هستند بین مردم ودولت که می تواننددرحل بسیاری ازموارد نقشی عملی داشته باشندولی مستلزم این هستندکه خوداین سازمانهانقش خودرابشناسندوکاملاباانگیزه باشند.

بهزادی اذعان داشت :تعریف کارگروهی بازگشت به کودک طبیعی وجودانسان است  ورمزموفقیت نیروهای داوطلب صمیمیت است.وی هدف ازNGOرارسیدن به یک خروجی باکیفیت دانست.

درپایان این کارگاه حاضرین نظرات خودرابیان ومقررگردید جلسات مربوطه به صورت ماهیانه برگزارشود.

مطالب مرتبط

نظر شما

پاسخ دادن

پیش بینی آب و هوا پایتخت

تهران
27 درجه
37درجه
شهریار
26 درجه
37درجه

پــیـوندهـا

خبرنامه پیامکی شهریاری ها

با عضویت در خبرنامه پیامکی شهریاریها میتوانید عنوان جدیدترین خبرها را به صورت پیامک رایگان بر روی گوشی خود مشاهده بفرمایید...