شهریاریها : همزمان با فصل تابستان برخی از مراکز توانبخی شهرستان جت اعزام  بیماران و مددجویان به اردوهای تفریحی اقدام نمودند.  به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، این اردو  با حضور مراکز آرامش ( نگهداری از بیمارن اعصاب و روان آقا) و مرکز نیایش مهر ( نگهداری از فرزندان بی سرپرست و معلول […]

اردوی تفریحی مراکز توانبخشی بهزیستی شهرستان ملارد ‎

شهریاریها : همزمان با فصل تابستان برخی از مراکز توانبخی شهرستان جت اعزام  بیماران و مددجویان به اردوهای تفریحی اقدام نمودند. 

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، این اردو  با حضور مراکز آرامش ( نگهداری از بیمارن اعصاب و روان آقا) و مرکز نیایش مهر ( نگهداری از فرزندان بی سرپرست و معلول دختران) و مربیان این مراکز بصورت جداگانه همراه با اجرای برنامه های متنوع مذهبی ، تفریحی،  ورزشی و فرهنگی ، در جهت افزایش نشاط اجتماعی توانخواهان و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی این عزیزان در شمال کشور برگزار شد .

مرتضی قربانی ریاست اداره با عنوان اینکه:  یکی از اقدامات مؤثر در برنامه جامع توانمند سازی جامعه هدف برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی ، فرهنگی و سیاحتی است افزود: هدف از برگزاری این اردو ایجاد روحیه نشاط و شادابی و پر کردن بخشی از او قات فراغت  مدد جویان تحت حمایت می باشد.