شهریاریها : رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار از برگزاری نخستین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری با هدف جذب جوانان به ورزش های مهیج و در راستای توجه به نشاط اجتماعی به میزبانی شهر جدید اندیشه خبر داد. نشست هماهنگی علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به همراه محمودی معاون توسعه امور […]

صیفوری: نخستین همایش بزرگ اتومبیلرانی و موتورسواری در شهریار برگزار می‌شود

شهریاریها : رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار از برگزاری نخستین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری با هدف جذب جوانان به ورزش های مهیج و در راستای توجه به نشاط اجتماعی به میزبانی شهر جدید اندیشه خبر داد.

نشست هماهنگی علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به همراه محمودی معاون توسعه امور ورزش،علیمردانی مسئول دفتر نمایندگی ورزش و جوانان در شهر اندیشه و نصیرلو رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورسواری، با مهندس کاویانی شهردار ،جعفری رئیس شورای اسلامی و مسئولین شرکت عمران در مورد برگزاری نخستین همایش اتومبیلرانی و موتورسواری در شهر جدید اندیشه برگزار شد.
در این نشست صیفوری با بیان اینکه برنامه ریزی این همایش از ماه گذشته انجام شده، افزود: تلاش می کنیم با برگزاری مطلوب این همایش ضمن معرفی توانمندی های شهرستان در موتور سواری و اتومبیلرانی زمینه جذب بیشترعلاقمندان و استعدادها را به این ورزش فراهم کنیم.
وی ادامه داد: اتومبیلرانی و موتورسواری به عنوان یکی از ۵ رشته پرمخاطب کشور، نوجوانان و جوانان زیادی را جذب کرده و حمایت مادی و معنوی مسئولان از این رشته، سرمایه گذاری برای سلامت جوانان و زمینه ساز پرهیز آنان از ناهنجاری های اجتماعی و نشاط در جامعه است.
شایان ذکر است این همایش با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، شرکت عمران و شهرداری به میزبانی شهر جدید اندیشه برگزار خواهد شد.