بیشترین تصادفات برون شهری و درون شهری، در کدام محدوده ها اتفاق افتاده اند؟
بیشترین تصادفات برون شهری و درون شهری، در کدام محدوده ها اتفاق افتاده اند؟

شهریاریها : در سه ماه اول امسال، ۶۵ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند. رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت و گو با سایت راهور با اعلام این آمار گفت:”۶٠درصد تصادفات برون شهری در محورهای اصلی و […]

شهریاریها : در سه ماه اول امسال، ۶۵ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت و گو با سایت راهور با اعلام این آمار گفت:”۶٠درصد تصادفات برون شهری در محورهای اصلی و ٢۶ درصد در محورهای فرعی و ١۴ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.”

سرهنگ رحمانی در ادامه با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت:”در تصادفات درون شهری سه ماه امسال، ۴۶ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها رخ داده است.”