شهریار در آخرین روزهای زمستان سفید پوش شد
شهریار در آخرین روزهای زمستان سفید پوش شد

شهریاریها : بارش برف در شهریار از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مردم این شهرستان در آخرین روزهای فصل زمستان هم شاهد بارش برف هستند. آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش می‌افزاید شادی کودکان و بازی با دانه‌های برف است. آیا این برف زمستانی موجب خوشحالی کشاورزان در […]

13910919000459_PhotoAشهریاریها : بارش برف در شهریار از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مردم این شهرستان در آخرین روزهای فصل زمستان هم شاهد بارش برف هستند.

آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش می‌افزاید شادی کودکان و بازی با دانه‌های برف است.

آیا این برف زمستانی موجب خوشحالی کشاورزان در شهرستان با شکوفه زدن زود هنگام درختان میوه شده است ؟

لازم به ذکر می باشد که شهرداری شهریار ستاد عملیات زمستانی برای برف روبی و نمک پاشی معابر در شهرستان شهریار تشکیل داده است.