افزایش 60 تا 70 درصدی نرخ پروازهای داخلی
افزایش 60 تا 70 درصدی نرخ پروازهای داخلی

شهریاریها : بر اساس این گزارش پایین‌ترین قیمت بلیت 50 هزار تومان و و بالاترین نرخ 204 هزار و 500 تومان است. نرخ پروازهای تهران به نقاط دیگر کشور: تهران – آبادان؛ 118 هزار و 400 تومان تهران – اردبیل؛ 96 هزار و 400تومان تهران – ارومیه؛ 110هزار تومان تهران – اصفهان؛ 94 هزار و […]

شهریاریها : بر اساس این گزارش پایین‌ترین قیمت بلیت 50 هزار تومان و و بالاترین نرخ 204 هزار و 500 تومان است.

نرخ پروازهای تهران به نقاط دیگر کشور:

تهران – آبادان؛ 118 هزار و 400 تومان

تهران – اردبیل؛ 96 هزار و 400تومان

تهران – ارومیه؛ 110هزار تومان

تهران – اصفهان؛ 94 هزار و 300 تومان

تهران – اهواز؛ 104هزار و 800 تومان

تهران – بندرعباس؛ 177 هزار و 200تومان

تهران – بوشهر؛ 136هزار و 300 تومان

تهران – بیرجند؛ 138 هزار و 400 تومان

تهران – تبریز؛ 102 هزار و 700 تومان

تهران – چابهار؛ 202 هزار و 400 تومان

تهران – دزفول؛ 96 هزار و 400 تومان

تهران – رشت؛ 96 هزار و 400 تومان

تهران – زاهدان؛ 170هزار و 900 تومان

تهران – ساری؛ 96 هزار و 400 تومان

تهران – شهرکرد؛ 97 هزار و 400 تومان

تهران – شیراز؛ 126 هزار و 800 تومان

تهران – عسلویه؛ 162 هزار و 500 تومان

تهران – قشم؛ 184 هزار و 600 تومان

تهران – کرمانشاه؛ 96 هزار و 400 تومان

تهران – کیش؛ 170هزار و 900 تومان

تهران – گرگان؛ 96 هزار و 400 تومان

تهران – ماهشهر؛ 115 هزار و 300 تومان

تهران – مشهد؛ 131 هزار تومان

تهران – یزد؛ 100 هزار و 600 تومان

نرخ پروازهای مشهد به نقاط دیگر کشور:

مشهد – اردبیل 162 هزار و 500 تومان

مشهد – ارومیه 194 هزار تومان

مشهد – اصفهان 142 هزار و 600 تومان

مشهد – اهواز 181 هزار و 400 تومان

مشهد – آبادان 191 هزار و 900 تومان

مشهد – بندرعباس 168 هزار و 800 تومان

مشهد – بوشهر 178 هزار و 300 تومان

مشهد – بیرجند 94 هزار و 300 تومان

مشهد – تبریز 184 هزار و 600 تومان

مشهد – چابهار 181 هزار و 400 تومان

مشهد – دزفول 184 هزار و 600 تومان

مشهد – رشت 147 هزار و 800 تومان

مشهد – زاهدان 130 هزار تومان

مشهد – ساری 107 هزار و 900 تومان

مشهد – سبزوار 50 هزار تومان

مشهد – شهرکرد 155 هزار و 200 تومان

مشهد – شیراز159 هزار و 400 تومان

مشهد – عسلویه 190 هزار و 900 تومان

مشهد – کرمانشاه 181 هزار و 400 تومان

مشهد – کیش 204 هزار و 500 تومان

مشهد – ماهشهر 191 هزار و 900 تومان

مشهد – یزد 122 هزار و 600 تومان

مشهد – قشم 190 هزار و 900 تومان

نرخ پروازهای کیش به نقاط دیگر کشور:

کیش – اصفهان 126 هزار و 800 تومان

کیش – شیراز 96 هزار و 400 تومان

کیش – کرمان 50 هزار تومان

کیش – کرمانشاه 105 هزار و 800 تومان

 نرخ پروازهای شیراز به نقاط دیگر کشور:

شیراز – اهواز 50 هزار تومان

شیراز – آبادان 50 هزار تومان

شیراز – بندرعباس 96 هزار و 400 تومان

شیراز – چابهار 143 هزار و 600 تومان

شیراز – ساری 156 هزار و 200 تومان

نرخ پروازهای اصفهان به نقاط دیگر کشور:

اصفهان – بندرعباس 136 هزار و 300 تومان

اصفهان – عسلویه 112 هزار و 100 تومان

نرخ پروازهای اهواز به نقاط دیگر کشور:

اهواز – اصفهان 96 هزار و 400 تومان

اهواز – ساری 133 هزار و 100 تومان

اهواز – کیش 135 هزار و 200 تومان

اهواز – بندرعباس 104 هزار و 500 تومان

اهواز – شیراز 50 هزار تومان

نرخ پروازهای آبادان به نقاط دیگر کشور:

آبادان – اصفهان 94 هزار و 300 تومان

آبادان – بندرعباس 138 هزار و 400 تومان

نرخ پروازهای عسلویه به نقاط دیگر کشور:

عسلویه – رشت 182 هزار و 500 تومان

عسلویه – ساری 150 هزار تومان

عسلویه – شیراز 50 هزار تومان

عسلویه – کرمانشاه 150 هزار تومان

بندر عباس – کرمانشاه 197 هزار و 200 تومان

مسیرهای اعلام شده مربوط به شرکت ایران ایرتور، آسمان و ماهان است که بلیت آنها از امروز با نرخ‌های اعلام شده فروخته می‌شود.

در این میان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که بلیت مسیرهای خود را تا 24 آبان ماه پیش‌فروش کرده است قیمت‌های جدید مسیرهای خود را اعلام نکرده و برای تاریخ 24 آبان ماه به بعد سایت فروش بلیت خود را بسته است.