طی 24 ساعت آینده/ آسمان کرج با بارش باران همراه خواهد بود
طی 24 ساعت آینده/ آسمان کرج با بارش باران همراه خواهد بود

شهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده هوای کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود. منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج قسمتی ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت غرب است. وی […]

weatherشهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده هوای کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج قسمتی ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج نیمه ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است که بیشینه دما 16 درجه سانتیگراد و کمینه دما 6 درجه سانتی گراد است.

وی گفت: در حال حاضرهوای طالقان نیمه ابری و دمای آن 9 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سوی جنوب غربی است.

رحمانیان افزود: طی 24 ساعت آینده هوای طالقان نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است که بیشینه دما 11 درجه سانتیگراد و کمینه دما 2 درجه سانتی گراد است.

وی تصریح کرد: هم اکنون هوای هشتگرد نیمه ابری و دمای آن 11 درجه سانتیگراد و سرعت باد 9 متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد نیمه ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است که بیشینه دما 13 درجه سانتیگراد و کمینه دما 5 درجه سانتی گراد است.