با حکم رئیس‌جمهور: رئیس جدید ستاد سوخت منصوب شد
با حکم رئیس‌جمهور: رئیس جدید ستاد سوخت منصوب شد

شهریاریها : در پی استعفای محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت، رئیس‌جمهور «مجتبی شفیعی» را به عنوان رئیس جدید این ستاد، منصوب کرد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور با تقدیر از زحمات محمد رویانیان در ستاد حمل و نقل و سوخت، «مجتبی شفیعی» را به عنوان رئیس جدید ستاد حمل و نقل و […]

100770412775شهریاریها : در پی استعفای محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت، رئیس‌جمهور «مجتبی شفیعی» را به عنوان رئیس جدید این ستاد، منصوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور با تقدیر از زحمات محمد رویانیان در ستاد حمل و نقل و سوخت، «مجتبی شفیعی» را به عنوان رئیس جدید ستاد حمل و نقل و سوخت کشور منصوب کرد.

مجتبی شفیعی پیش از این دبیر شورای عالی ترافیک کشور بود.