سپ بلاتر تحت بازجویی FBI قرار گرفت/ آیا بلاتر هم فاسد است؟ ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

سپ بلاتر تحت بازجویی FBI قرار گرفت/ آیا بلاتر هم فاسد است؟

رییس مستعفی فیفا، تحت بازجوبی مقامات قضایی آمریکا قرار گرفته است. علیرغم استعفای بلاتر از ریاست فیفا، پیرمرد ۷۹ ساله سوئیسی تحت بازجویی پلیس فدرال آمریکا قرار خواهد گرفت. اگرچه نام او جزء افرادی نبود که هفته گذشته به اتهام رشوه و فساد مالی دستگیر شدند. اما پلیس فدرال آمریکا در مورد فساد در فیفا […]