ساعت کار جدید بانک های خصوصی اعلام شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

ساعت کار جدید بانک های خصوصی اعلام شد

ساعت کار جدید بانک های خصوصی از شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ از سوی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام شد.