۶۰ دانشجوی مقیم چین امروز از قرنطینه خارج می شوند ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار شهریار:

۶۰ دانشجوی مقیم چین امروز از قرنطینه خارج می شوند

فرماندار شهریار از سلامت و تحویل ۶۰ دانشجوی قرنطینه شده برای حفاظت از بیماری کرونا خبر داد.