یارانه نقدی دیشب واریز شد/ واریزی هر فرد به ۴.۹ میلیون رسید ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

یارانه نقدی دیشب واریز شد/ واریزی هر فرد به ۴.۹ میلیون رسید

یارانه نقدی دیشب واریز شد و به این ترتیب هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.