یعقوب وکیلی به عنوان رئیس شورای اسلامی دوره چهارم شهر اندیشه انتخاب شد ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

یعقوب وکیلی به عنوان رئیس شورای اسلامی دوره چهارم شهر اندیشه انتخاب شد

انتخابات هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی شهر اندیشه در سال چهارم با حضور اعضا این شورا برگزار شد.