یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چهارشنبه واریز می‌شود ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چهارشنبه واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی فروردین‌ماه به ازای هر نفر 455 هزار ریال روز چهارشنبه واریز می‌شود.