اجرای گروه موسیقی تال در شهرستان شهریار ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

اجرای گروه موسیقی تال در شهرستان شهریار

باحضور دوستداران موسیقی فولکوریک اجرای زنده فرج علیپور درسالن همایش خلیج فارس شهروحیدیه برگزار شد.