پاکسازی خانوادگی قله تخت رستم بلند ترین کوه شهریار توسط گروه شهریاران ۱۰ آبان ۱۳۹۴

پاکسازی خانوادگی قله تخت رستم بلند ترین کوه شهریار توسط گروه شهریاران

شهریاریها : گروه کوهنوردی شهریاران قله تخت رستم شهریار را برای دومین بار با موفقیت پیمایش و پاکسازی کردند. حسن رهنما سرپرست  گروه کوهنوردی شهریاران : با بیان اینکه در این برنامه ۱روزه که به منظور پاکسازی،آگاه سازی و ایجاد محیط هایی پاک و عاری از زباله و پسماند تدارک دیده شده بود که در […]