سرپرست میراث فرهنگی شهرستان شهریار منصوب شد ۱۲ آذر ۱۳۹۸

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان شهریار منصوب شد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در حکمی، محسن سعادتی را به سرپرستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار منصوب کرد.