پیگیری وضعیت امیرحسین مرادی توسط دکتر شیرازی ۱۳ آذر ۱۳۹۵

پیگیری وضعیت امیرحسین مرادی توسط دکتر شیرازی

شهریاریها : رئیس هیئت فوتبال استان تهران امروز طی چند نوبت، پیگیر وضعیت جسمانی امیرحسین مرادی بازیکن تیم امید نفت تهران شد. مرادی کاپیتان تیم امیدهای نفت تهران به دلیل گاز گرفتگی در بیمارستان یاس سپید تهران بستری است. دکتر شیرازی امروز طی تماسی با پدر و برادر امیرحسین مرادی و همین طور ناصر فریادشیران […]