رسمی؛ کیمیا علیزاده از ایران خداحافظی کرد ۲۲ دی ۱۳۹۸

رسمی؛ کیمیا علیزاده از ایران خداحافظی کرد

کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی با انتشار نامه ای تند در صفحه اجتماعی بر شایعه مهاجرت همیشگی اش صحه گذاشت.