مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی مومنانه ناجا در غرب استان تهران ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی مومنانه ناجا در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی مومنانه ناجا در غرب استان تهران خبر داد.