آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟ ۰۷ آبان ۱۳۹۹

آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟

اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته‌ ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.