تاثیر مصرف پاچه در درمان پوکی استخوان ۲۴ مهر ۱۳۹۴

تاثیر مصرف پاچه در درمان پوکی استخوان

شهریاریها : در رابطه با خواص درمانی پاچه گوسفند و گاو اظهار داشت: پاچه گوسفند در مقایسه با سایر قسمت‌های آن که مورد مصرف غذایی قرار می‌گیرد چربی کمتری دارد و منبع پروتئینی مناسب برای بدن به شمار می‌رود. وی افزود: پاچه گوسفند و گاو به دلیل اینکه حاوی کلسترول بوده مصرف آن بیشتر از […]