سید عباس جوهری:ارائه بیش از 240 میلیارد ریال وام به کشاورزان شهریار ۰۶ تیر ۱۳۹۲

سید عباس جوهری:ارائه بیش از 240 میلیارد ریال وام به کشاورزان شهریار

شهریاریها : سیدعباس جوهری اظهار کرد دولت‌های نهم و دهم تلاش بسیاری در حوزه توسعه کشاورزی انجام دادند و این بخش جزو اولویت‌های کاری دولت بوده است. وی تصریح کرد: به همین منظور ستاد ویژه‌ای در سطح ملی تشکیل شد و دولت تسهیلات خوبی در اختیار کشاورزان قرار داده است تا بتوانند با رفع مشکلات […]

آغاز پرداخت تسهیلات مالی به کشاورزان شهرستان قدس ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

آغاز پرداخت تسهیلات مالی به کشاورزان شهرستان قدس

شهریاریها :  سید حامد امیرآبادی در شهرستان قدس اظهار داشت: یکی از طرح‌های بسیار خوبی که دولت طی سال‌های اخیر در دستور کار خود قرار داده، مربوط به توسعه کشاورزی است و در این حوزه دستاوردهای خوبی حاصل شده است. وی تصریح کرد: در این مدت حمایت‌های بسیاری از بخش کشاورزی در قالب طرح‌های توسعه‌ای شاهد […]