ممنوعیت حرکت هیئت‌های مذهبی و برپایی استگاه صلواتی در شهریار ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

ممنوعیت حرکت هیئت‌های مذهبی و برپایی استگاه صلواتی در شهریار

فرماندار شهرستان شهریار بر عدم برپایی ایستگاه صلواتی در سطح معابر شهرستان تأکید کرد و گفت: نذرهایی که عموم مردم دارند به سمت نذر در حوزه بهداشتی سوق پیدا کند.