تاخت و تاز کرونا در تهران/پایتخت در آستانه وضعیت قرمز ۱۲ تیر ۱۳۹۹

تاخت و تاز کرونا در تهران/پایتخت در آستانه وضعیت قرمز

وضعیت بستری بیماران کرونایی در تهران، باعث شده تا این کلانشهر در آستانه قرمز شدن قرار بگیرد.