کشف کرم ۱۰ متری در بدن یک چینی ۰۵ بهمن ۱۳۹۴

کشف کرم ۱۰ متری در بدن یک چینی

شهریاریها : یک مرد چینی که علاقه زیادی به خام خواری گوشت گاو داشت، مبتلا به انگل کرم نواری به طول بیش از ۶ متر در معده خود شد. یک مرد چینی که علاقه زیادی به خام خواری گوشت گاو داشت، مبتلا به انگل کرم نواری به طول بیش از ۶ متر در معده خود شد. در همین با […]