هواپیمای تهران – کرمانشاه از باند خارج شد ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

هواپیمای تهران – کرمانشاه از باند خارج شد

پرواز صبح امروز تهران به کرمانشاه در فرودگاه کرمانشاه دچار حادثه شد.