مراسم افتتاح و کلنگ زنی تامین آب شرب در روستای کردزار ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

مراسم افتتاح و کلنگ زنی تامین آب شرب در روستای کردزار

اجرای پروژه تجزیه آب های روستایی پروژه‌های بسیارخوبی است که در دست اقدام است و با افتتاح همزمان طرح هاي آب رسانی، مردم روستاها از آب آشاميدني سالم و پايداری بهره مند شدند.