کفشهای کتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند ۱۶ آبان ۱۳۹۸

کفشهای کتانی در ایستگاه فضایی آزمایش می شوند

شرکت آدیداس قصد دارد کتانی های فناورانه خود را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد تا در میکرو گرانش آزمایش شوند.