همگانی کردن رشته دوچرخه سواری در کنار فعالیت‌های قهرمانی یکی از اهداف مهم در شهرستان شهریار است ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس هیات دوچرخه سواری شهرستان شهریار

همگانی کردن رشته دوچرخه سواری در کنار فعالیت‌های قهرمانی یکی از اهداف مهم در شهرستان شهریار است

بهزاد کاویانی؛ همگانی کردن رشته دوچرخه سواری در کنار فعالیت‌های قهرمانی آن یکی از اهداف مهم در راستای ایجاد محیطی پاک و بی آلایش است.

کاویانی : سرانه 19 متری فضای سبز در اندیشه ۲۴ دی ۱۳۹۱

کاویانی : سرانه 19 متری فضای سبز در اندیشه

شهریاریها : شهردار اندیشه از سرانه 19 متری فضای سبز در این شهر خبر داد و گفت: مدیریت شهری اندیشه اهتمام ویژه ای جهت دستیابی به استاندارد جهانی فضای سبز جهانی در این شهر را دارد. بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش مدیریت شهری اندیشه علاوه بر ایجاد امکانات و خدمات […]