شهردار شهریار: اقدامات پیشگیرانه شهرداری در مقابله با ویروس کرونا انجام می‌شود ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

شهردار شهریار: اقدامات پیشگیرانه شهرداری در مقابله با ویروس کرونا انجام می‌شود

بهروز کاویانی شهردار شهریار گفت: اقدامات پیشگیرانه شهرداری در جهت مقابله با ویروس کرونا با جدیت انجام می‌گیرد.