شهریار نگار پر مخاطب ترین کانال تلگرامی در شهرستان شهریار ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

شهریار نگار پر مخاطب ترین کانال تلگرامی در شهرستان شهریار

کانال تلگرام شهریار نگار در تاریخ ۵ دی ماه سال ۹۴ جاری با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای شهرستان شهریار و معرفی ظرفیت های موجود به همت تیم تحصیل کرده و بومی راه اندازی شد.