بازدید استاندار تهران از بخش‌های مختلف شرکت کاله در باغستان ۱۷ آذر ۱۳۹۹

بازدید استاندار تهران از بخش‌های مختلف شرکت کاله در باغستان

شهریار- دکتر محسنی بندپی استاندار تهران به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه پالایشگاه شیر کاله و آشنایی با محصولات تولیدی، از بخش های مختلف شرکت کاله در شهرستان شهریار بازدید کرد.