کرونا ۴ درصد بیمه‌شدگان تهران را بیکار کرد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

کرونا ۴ درصد بیمه‌شدگان تهران را بیکار کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا موجب بیکار شدن چهار درصد از سه میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل رسمی در سطح این استان شد.