تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد ٩٧ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد ٩٧

شهریاریها : سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با هماهنگی وزارت کشور مقرر شد، افرادی که تا پایان سال موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی نشوند، بتوانند در ابتدای سال آینده، نسبت به این موضوع اقدام کنند.  ابوترابی گفت: در ماه های قبل اعلام شده بود هموطنانی که اعتبار کارت ملی شان […]