اهدای بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه تفکر شهریار ۰۹ دی ۱۳۹۸

اهدای بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه تفکر شهریار

پویش مردمی کتاب نذری موفق به جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ جلد کتاب برای کتابخانه عمومی تفکر شهریار شد.