اولین پویش پنج شنبه های با دوچرخه به میزبانی شهر اندیشه ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

اولین پویش پنج شنبه های با دوچرخه به میزبانی شهر اندیشه

رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار از آغاز و تشکیل کمپین 5 شنبه های با دوچرخه در شهر اندیشه خبر داد