جریمه و مجازات پوشاندن پلاک خودرو چیست؟ ۰۵ آذر ۱۳۹۸

جریمه و مجازات پوشاندن پلاک خودرو چیست؟

بر اساس قانون پوشاندن قسمتی از پلاک خودرو برای فرار از دست ماموران مجازات دارد.