شهریار امن ترین شهرستان استان تهران است ۰۸ آذر ۱۳۹۱

شهریار امن ترین شهرستان استان تهران است

شهریاریها : رئیس پلیس پیشگیری غرب استان تهران گفت بنابر آمار شش ماه نخست سالجاری، شهریار امن ترین شهرستان استان تهران است. سرهنگ سید نقی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی آمار و اطلاعات میزان وقوع جرائم در غرب استان تهران طی شش ماه نخست سالجاری، میزان ارتکاب به جرائم مختلف […]