آشنا یی کارکنان آموزش وپرورش شهریار با آسیب ها وجرایم فضای مجازی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

آشنا یی کارکنان آموزش وپرورش شهریار با آسیب ها وجرایم فضای مجازی

شهریاریها به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، در راستای اطلاع رسانی وآموزش کارکنان دولت ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی دوره آموزشی با عنوان (آسیب ها ، جرایم و توصیه های پلیسی در خصوص فضای مجازی) برای کارکنان آموزش وپرورش مدیریت شهریار اجرا کردند . این دوره آموزشی که مورد استقبال کارکنان این مدیریت […]