مشاهده پلنگ ایرانی در مناطق مسکونی شوقان جاجرم ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

مشاهده پلنگ ایرانی در مناطق مسکونی شوقان جاجرم

شهریاریها : در روزهای برخی از اهالی این روستا، از مشاهده این پلنگ در اراضی کشاورزی و باغات منطقه خبر داده بودند. ماه گذشته نیز یک قلاده پلنگ در اطراف سد بارزوی اسفراین از سوی اهالی این روستا مشاهده شد. به گفته مردم و اهالی منطقه طبر، این پلنگ به یکی از اهالی حمله و […]

مرگ چهارمین پلنگ در یک ماه گذشته ۱۴ آبان ۱۳۹۱

مرگ چهارمین پلنگ در یک ماه گذشته

شهریاریها : مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان از مرگ یک قلاده پلنگ در ارتفاعات خاش خبر داد. خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر روی بدن این پلنگ مرده که بالغ و مسن به نظر می رسد هیچ نشانی از ضرب و جرح دیده نمی شود. به گفته وی، همچنین هیچ نشانه […]