زمین کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی کرج تحویل شد ۱۰ آبان ۱۳۹۴

زمین کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی کرج تحویل شد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی شهرداری کرج، مجتبی اسکندری افزود: با وجود پیگیری‌های سازمان مدیریت پسماند در خصوص احداث کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی، تحقق این مهم بی‌نتیجه مانده بود که پس از ۹ ماه تلاش و همت مجدانه از سوی این سازمان، قرارداد تحویل زمین کارخانه مذکور منعقد و مقرر شد کلنگ […]