شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم و آیین محرم ابلاغ شد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم و آیین محرم ابلاغ شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، شیوه نامه‌ ویژه برگزاری مراسم و آیین‌های محرم را ابلاغ کرد.