مقصر سقوط هواپیمای تهران-یاسوج اعلام شد؛ خلبان کوه را ندیده است ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

مقصر سقوط هواپیمای تهران-یاسوج اعلام شد؛ خلبان کوه را ندیده است

شهریاریها : سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارش مقدماتی سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج به انجام عمل قلب باز خلبان این پرواز و بی توجهی هواپیمایی آسمان به این محدودیت اشاره کرده است: پرواز برای کاهش ارتفاع به ۱۷۰۰۰ پایی مجاز شده بوده است اما کرو ابتدا با تنظیم ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا روی خلبان خودکار اقدام […]